فروشگاه اسناد
حراج!

تاریخ

۱۲.۵۰۰ تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

پکیج شماره 1
تاریخ 

 

     

کد کتاب : 181

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

دو نوبل در داستان یک زن

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 30 کیلوبایت

توضیحات :

هرگز نمی توان دنیای بهتری ساخت، مگر این که آدمهای بهتری بسازیم.

زبان : فارسی

tarikh/(779).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 182

نوع فایل : PDF

نویسنده : علیرضا گشتاسبی

تاریخ نویس 12 ساله

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 29 کیلوبایت

توضیحات :

سیری کوتاه بر تاریخ ایران

زبان : فارسی

tarikh/(780).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 183

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

خواجه عبدالله انصاری

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 43 کیلوبایت

توضیحات :

خواجه عبدالله انصاری

زبان : فارسی

tarikh/(781).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 184

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

دکتر عبدالحسین زرین کوب

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 43 کیلوبایت

توضیحات :

زندگی نامه دکتر عبدالحسین زرین کوب

زبان : فارسی

tarikh/(782).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 185

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

ابوالحسن صبا

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 38 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه ابوالحسن صبا

زبان : فارسی

tarikh/(783).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 186

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

جرج سارتن و ابو علی سینا

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 58 کیلوبایت

توضیحات :

نوشته هایی از جرج سارتن در باره ابو علی سینا

زبان : فارسی

tarikh/(784).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 187

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

ابو علی سینا

تعداد صفحات : 15

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 185 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه حکیم ابو علی سینا

زبان : فارسی

tarikh/(785).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 188

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

ابو لؤلؤ و ترور عمر

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 42 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه ابو لؤلؤ و ماجرای ترور عمر

زبان : فارسی

tarikh/(786).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 189

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

ابو نصر فارابی

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 37 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه ابو نصر فارابی

زبان : فارسی

tarikh/(787).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 190

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

آداب نوروزی، آنها که ماند و آنها که فراموش شد

تعداد صفحات : 53

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 693 کیلوبایت

توضیحات :

آداب نوروزی، آنها که ماند و آنها که فراموش شد

زبان : فارسی

tarikh/(788).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 226

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

افلاطون

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 25 کیلوبایت

توضیحات :

زندگی نامه افلاطون

زبان : فارسی

tarikh/(789).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 227

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

ایران در هزاره اول قبل از میلاد مسیح

تعداد صفحات : 14

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 130 کیلوبایت

توضیحات :

وضعیا اقتصادی و نظامی و سیاسی و اجتماعی ایران در هزاره اول قبل از میلاد مسیح

زبان : فارسی

tarikh/(790).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 228

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه احمد بهمنیار

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 39 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه احمد بهمنیار محقق ادبیات و ادیب

زبان : فارسی

tarikh/(791).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 229

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه احمد محمود

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 44 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه احمد محمود

زبان : فارسی

tarikh/(792).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 230

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه احمد شاملو

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 35 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه احمد شاملو

زبان : فارسی

tarikh/(793).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 231

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه مهدی اخوان ثالث (م.امید)

تعداد صفحات : 28

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 430 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه مهدی اخوان ثالث (م.امید)

زبان : فارسی

tarikh/(794).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 232

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه الکسندر سولژنیتسین

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 32 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه الکسندر سولژنیتسین نویسنده معروف روسیه

زبان : فارسی

tarikh/(795).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 233

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه آلکسندر پوشکین

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 28 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه آلکسندر پوشکین شاعر و نویسنده روسی

زبان : فارسی

tarikh/(796).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 234

نوع فایل : PDF

نویسنده : پروین محمدیان

زندگی آلفرند نوبل و جایزه های او

تعداد صفحات : 16

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 324 کیلوبایت

توضیحات :

زندگی آلفرند نوبل و جایزه های او

زبان : فارسی

tarikh/(797).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 235

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

آلفرد نوبل- چهره های تاریخ

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 41 کیلوبایت

توضیحات :

آلفرد نوبل- چهره های تاریخ

زبان : فارسی

tarikh/(798).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 504

نوع فایل : PDF

نویسنده : احسان شارعی

زندگینامه اکبر شیدا

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 38 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه اکبر شیدا

زبان : فارسی

tarikh/(799).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 505

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه و تاریخچه بیش از 150 شخصیت معروف ایران

تعداد صفحات : 232

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 1.74 مگابایت

توضیحات :

زندگینامه و تاریخچه بیش از 150 شخصیت معروف ایران

زبان : فارسی

tarikh/(800).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 506

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

معرفی آرامگاه جاماسب حکیم

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 23 کیلوبایت

توضیحات :

معرفی آرامگاه جاماسب حکیم

زبان : فارسی

tarikh/(801).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 507

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه اریش لودن دورف

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 27 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه اریش لودن دورف

زبان : فارسی

tarikh/(802).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 508

نوع فایل : PDF

نویسنده : امیر حسین خنجی

جنبشهای ضد فئودالی ایرانیان در اوائل خلافت عباسی

تعداد صفحات : 52

ناشر : www.irantarikh.com

حجم کتاب : 359 کیلوبایت

توضیحات :

جنبشهای ضد فئودالی ایرانیان در اوائل خلافت عباسی

زبان : فارسی

tarikh/(803).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 509

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زیستگاه آریاییان

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 47 کیلوبایت

توضیحات :

کشورهایی که آریاییان در آنجا زندگی میکردند

زبان : فارسی

tarikh/(804).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 510

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

آتشکده جاویدان

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 43 کیلوبایت

توضیحات :

تاریخچه آتشکده جاویدان و یا صفه سر مسجد

زبان : فارسی

tarikh/(805).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 511

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

بیستون، آلبوم خاندان داریوش

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 28 کیلوبایت

توضیحات :

تاریخچه بیستون در کرمانشاه

زبان : فارسی

tarikh/(806).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 512

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه بیژن مفید و برخی از آثارش

تعداد صفحات : 11

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 211 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه بیژن مفید و برخی از آثارش

زبان : فارسی

tarikh/(808).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 513

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه بیدل

تعداد صفحات : 4

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 57 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه بیدل

زبان : فارسی

tarikh/(807).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 534

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه بیژن نجدی

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 44 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه بیژن نجدی

زبان : فارسی

tarikh/(809).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 535

نوع فایل : PDF

نویسنده : احد قربانی

عاشق زندگی، شيفته آزادی، شيدای زيبائی

تعداد صفحات : 30

ناشر : www.lookiran.com

حجم کتاب : 1.11 مگابایت

توضیحات :

( به ياد ابوتراب باقرزاده)

زبان : فارسی

tarikh/(810).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 536

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

همه چیز درباره ابوریحان بیرونی

تعداد صفحات : 27

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 259 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه، سال شمار زندگانی ابوریحان بیرونی، پژوهشهای بیرونی، پژوهشهای زمین شناسی، توصیف های زمین شناختی، چاه های آرتزین، پژوهشهای جغرافیایی، ریاضی و اخترشناسی، تاریخ و مردم شناسی، نگارشهای بیرونی، بیرونی در نگاه اندیشمندان

زبان : فارسی

tarikh/(811).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 537

نوع فایل : PDF

نویسنده : آنتونیو تابوکی

هویت بورخس

تعداد صفحات : 19

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 312 کیلوبایت

توضیحات :

هویت خورخه لوئیس بورخس نوشته آنتونیو تابوکی ترجمه اصغر نوری

زبان : فارسی

tarikh/(812).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 538

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه براد هلند

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 60 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه براد هلند تصویر ساز و کاریکاتوریست

زبان : فارسی

tarikh/(813).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 539

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه پرویز دوائی

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 46 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه پرویز دوائی، یاد نگار روزهای از یاد رفته!

زبان : فارسی

tarikh/(818).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 540

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه دن براون

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 48 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه دن براون

زبان : فارسی

tarikh/(814).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 541

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه چه گوارا

تعداد صفحات : 7

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 167 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه ارنستو رافائل گوارا دلاسرنا مشهور به چه گوارا یک انقلابی و شورشی و رهبر جنگ های چریکی کوبا و متولد آرژانتین

زبان : فارسی

tarikh/(815).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 542

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

بیاد چه گوارا

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 122 کیلوبایت

توضیحات :

آخرین نامه چه گوارا

زبان : فارسی

tarikh/(816).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 543

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

از زبان کورش

تعداد صفحات : 9

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 84 کیلوبایت

توضیحات :

مطالبی چند درباره کورش کبیر

زبان : فارسی

tarikh/(817).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 544

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه علی اکبر دهخدا

تعداد صفحات : 18

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 185 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه علی اکبر دهخدا

زبان : فارسی

tarikh/(819).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 545

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

سان خوان دلاکروز

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 51 کیلوبایت

توضیحات :

سان خوان دلاکروز

زبان : فارسی

tarikh/(820).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 546

نوع فایل : PDF

نویسنده : اونوره دو بالزاک

پرفسور دپلن

تعداد صفحات : 7

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 86 کیلوبایت

توضیحات :

پرفسور دپلن

زبان : فارسی

tarikh/(821).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 547

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

ایران و حافظ در دیوان گوته

تعداد صفحات : 6

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 62 کیلوبایت

توضیحات :

گوته اشعار حافظ را به دیده ی شکلی مطلوب و آرمانی برای سرودن شعر در دوران سالخوردگی خویش می نگرد

زبان : فارسی

tarikh/(822).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 548

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

یادی از دکتر محمد معین

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 48 کیلوبایت

توضیحات :

بیاد دکتر معین و برخی از آثار گرانبهایش

زبان : فارسی

tarikh/(823).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 594

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه دکتر محمد معین

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 50 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه دکتر محمد معین

زبان : فارسی

tarikh/(824).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 595

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

دروغ اول آوریل یا سیزده نوروز

تعداد صفحات : 8

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 89 کیلوبایت

توضیحات :

دروغ اول آوریل یا سیزده نوروز

زبان : فارسی

tarikh/(825).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 596

نوع فایل : PDF

نویسنده : فرهاد فروغمند

سخنان انیشتاین

تعداد صفحات : 14

ناشر : www.eft.ir

حجم کتاب : 612 کیلوبایت

توضیحات :

سخنانی از انیشتاین

زبان : فارسی

tarikh/(826).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 597

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه عماد خراسانی

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 35 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه عماد خراسانی و قطعاتی از اشعار

زبان : فارسی

tarikh/(827).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 598

نوع فایل : PDF

نویسنده : امانوئل لویناس

چیزی بهتر از بودن

تعداد صفحات : 7

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 116 کیلوبایت

توضیحات :

امانوئل لویناس فیلسوف فرانسوی لیتوانیایی الاصل و از متفکران برجسته فلسفه اخلاق

زبان : فارسی

tarikh/(828).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 599

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه ارنست همینگوی

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 48 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه ارنست همینگوی

زبان : فارسی

tarikh/(829).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 600

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگی و آثار همینگوی

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 73 کیلوبایت

توضیحات :

زندگی و آثار همینگوی

زبان : فارسی

tarikh/(830).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 601

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه استانیسلاو لم

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 75 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه استانیسلاو لم (Stanislaw Lem)

زبان : فارسی

tarikh/(831).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 602

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه کلیو استاپلز

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 55 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه کلیو استاپلز

زبان : فارسی

tarikh/(832).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 603

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

جغرافیای استرابو

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 49 کیلوبایت

توضیحات :

جغرافیای استرابو

زبان : فارسی

tarikh/(833).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 604

نوع فایل : PDF

نویسنده : عرفان اعظمی منش

اقلیدس، اصول و دو هزار سال تلاش

تعداد صفحات : 24

ناشر : www.infinity.blogfa.com

حجم کتاب : 320 کیلوبایت

توضیحات :

نگاهی اجمالی به اصول هندسه اقلیدس و مشکلات و تغییرات آن و به ویژه تاریخچه اصل توازی

زبان : فارسی

tarikh/(834).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 605

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه لیلا فرجامی

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 78 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه لیلا فرجامی

زبان : فارسی

tarikh/(835).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 606

نوع فایل : ZIP

نویسنده : امیر حسین خنجی

فرزندان سبکتگین غزنوی (1) و (2)

تعداد صفحات : 71

ناشر : www.irantarikh.com

حجم کتاب : 477 کیلوبایت

توضیحات :

یک فایل زیپ شامل دو کتاب با فرمت PDF می باشد

زبان : فارسی

tarikh/(836).zip

 

 

 

 

     

کد کتاب : 607

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه فرانسیس فورد کاپولا

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 41 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه فرانسیس فورد کاپولا

زبان : فارسی

tarikh/(837).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 608

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

فردوسی، شکوه حماسه

تعداد صفحات : 12

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 109 کیلوبایت

توضیحات :

فردوسی، شکوه حماسه

زبان : فارسی

tarikh/(838).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 609

نوع فایل : PDF

نویسنده : حبیب فرهود کربلایی

بیوگرافی فردریک فورسایت

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 80 کیلوبایت

توضیحات :

بیوگرافی فردریک فورسایت

زبان : فارسی

tarikh/(839).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 610

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه فریدون مشیری

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 38 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه فریدون مشیری

زبان : فارسی

tarikh/(840).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 611

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

درباره فریدون مشیری چه میدانید؟!

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 39 کیلوبایت

توضیحات :

درباره فریدون مشیری چه میدانید؟!

زبان : فارسی

tarikh/(841).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 612

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

آشنایی با مجموعه باستانی فیروزآباد فارس

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 27 کیلوبایت

توضیحات :

آشنایی با مجموعه باستانی فیروزآباد فارس

زبان : فارسی

tarikh/(842).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 613

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه فیلیپ راث

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 57 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه فیلیپ راث

زبان : فارسی

tarikh/(843).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 614

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

ملاقات فیثاقورث با لقمان حکیم

تعداد صفحات : 6

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 67 کیلوبایت

توضیحات :

ملاقات فیثاقورث ریاضیدان با زرتشت (لقمان حکیم)

زبان : فارسی

tarikh/(844).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 615

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه فروغی

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 42 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه فروغی

زبان : فارسی

tarikh/(845).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 616

نوع فایل : ZIP

نویسنده : امیر حسین خنجی

فروپاشی شاهنشاهی ساسانی

تعداد صفحات : 192

ناشر : www.irantarikh.com

حجم کتاب : 1.29 مگابایت

توضیحات :

یک فایل زیپ شده شامل 7 فایل PDF از کتاب فروپاشی شاهنشاهی ساسانی

زبان : فارسی

tarikh/(846).zip

 

 

 

 

     

کد کتاب : 617

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

جشنهای ایران باستان

تعداد صفحات : 2

ناشر : WWW.ARIARMAN.COM

حجم کتاب : 126 کیلوبایت

توضیحات :

معرفی مجموعه جشنهای ایران باستان

زبان : فارسی

tarikh/(847).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 618

نوع فایل : PDF

نویسنده : ناهید طباطبائی

سالشمار زندگی توماس مان

تعداد صفحات : 22

ناشر : فصلنامه سمرقند

حجم کتاب : 808 کیلوبایت

توضیحات :

سالشمار زندگی توماس مان

زبان : فارسی

tarikh/(848).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 619

نوع فایل : PDF

نویسنده : اکبر ملکیان

تاریخچه پیدایش قهوه خانه در ایران

تعداد صفحات : 13

ناشر : مجله فرهنگ و زندگی

حجم کتاب : 416 کیلوبایت

توضیحات :

تاریخچه پیدایش قهوه خانه در ایران

زبان : فارسی

tarikh/(849).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 620

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه گئورگ هگل

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 56 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه گئورگ هگل فیلسوف بزرگ آلمانی

زبان : فارسی

tarikh/(850).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 621

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه قاآنی

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 63 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه قاآنی

زبان : فارسی

tarikh/(851).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 622

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه قائم مقام فراهانی

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 48 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه قائم مقام فراهانی

زبان : فارسی

tarikh/(852).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 623

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

قهوه خانه در ایران

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 43 کیلوبایت

توضیحات :

قهوه خانه در ایران

زبان : فارسی

tarikh/(853).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 670

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

قلعه الموت

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 59 کیلوبایت

توضیحات :

دانستنیهایی از قلعه الموت

زبان : فارسی

tarikh/(854).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 671

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

قمرالملوک وزیری

تعداد صفحات : 4

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 53 کیلوبایت

توضیحات :

شیر زنی خوش صدا و گشاده دست

زبان : فارسی

tarikh/(855).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 672

نوع فایل : djvu

نویسنده : میرزا ملکم خان

روزنامه قانون

تعداد صفحات : 205

ناشر : انتشارات کویر

حجم کتاب : 3.89 مگابایت

توضیحات :

همه چیز درباره روزنامه قانون

زبان : فارسی

tarikh/(856).djvu

 

 

 

 

     

کد کتاب : 673

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

قرن پنجم و ششم عصر غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان

تعداد صفحات : 18

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 131 کیلوبایت

توضیحات :

قرن پنجم و ششم عصر غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان (آمیزش زبان فارسی با زبان عربی)

زبان : فارسی

tarikh/(857).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 674

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

قتل بزرگمهر، پایان کار ساسانیان

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 32 کیلوبایت

توضیحات :

ماجرای قتل بزرگمهر و پایان کار ساسانیان

زبان : فارسی

tarikh/(858).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 675

نوع فایل : PDF

نویسنده : آمنه حسن زاده

غوغای ولنتاین (Valentine)

تعداد صفحات : 6

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 72 کیلوبایت

توضیحات :

بیگانه در برابر کهن آیین مهرورزی

زبان : فارسی

tarikh/(859).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 676

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

جهان پهلوان غلامرضا تختی

تعداد صفحات : 49

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 700 کیلوبایت

توضیحات :

تختی که بود؟ آیا تختی را می شناسید؟

زبان : فارسی

tarikh/(860).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 677

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

قوم سلم

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 59 کیلوبایت

توضیحات :

قوم سلم برادر ایرانیها، اسلاف صربو کرواتها بوده اند

زبان : فارسی

tarikh/(861).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 678

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

آشنایی با هوشنگ گلشیری

تعداد صفحات : 4

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 155 کیلوبایت

توضیحات :

نه، من خانه ای ندارم، سقفی نمانده است،
دیوار و سقف خانه من
همین هاست که می نویسم،
همین طرز نوشتن از راست به چپ است،
در این انحنای نون است که می نشینم،
سپر من از همه بلایا سرکش ک یا گ است.

زبان : فارسی

tarikh/(862).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 679

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

قوم آریایی – نژاد آریایی

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 95 کیلوبایت

توضیحات :

تاریخچه آریاییان

زبان : فارسی

tarikh/(863).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 680

نوع فایل : ZIP

نویسنده : محمد امینی

بغرنج قومی و ملی درایران

تعداد صفحات : 55

ناشر : www.secularismforiran.com

حجم کتاب : 710 کیلوبایت

توضیحات :

گفتمان برسرچالش قومی و ملی در سال ھای اخیر به یکی از گفتمان ھای پراز کشاکش سیاست ایران تبدیل شده است. رویدادھای اخیر خوزستان و کردستان نیزگواھی بر اھمیت این گفتمان اند. پاره ای از شرکت کنندگان در این گفتمان را باور براین است که ایران کشوری است کثیر المله، که در درازای تاریخ ملت فارس، سیادت خویش را بر دیگر ملل و اقوام ساکن این سرزمین تحمیل کرده است و به ناچار اینک باید به حق این ملل در تعیین سرنوشت خویش تا جدایی باور داشت و یا ملت ھای ترک و کرد و بلوچ و عرب ازشرکت در زندگی سیاسی محروم مانده اند و ازاینرو، خودمختاری سیاسی و فرھنگی حق طبیعی ایشان است. چاره جویان معتدل این گفتمان نیز با اشاره به واقعیت ھای نابرابری اقتصادی و اجتماعی میان ساکنان ایران و محرومیت ھای مردم کردستان، بلوچستان، ترکمن صحرا و اعراب خوزستان، نظامی فدرالیستی را برای اداره ایران پیشنھاد می کنند. در این کتاب درباره این مسئله اساسی بطور مفصل گفتگو خواهیم کرد.

زبان : فارسی

tarikh/(864).zip

 

 

 

 

     

کد کتاب : 681

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

گرجیان ایران

تعداد صفحات : 10

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 97 کیلوبایت

توضیحات :

یکی از اقلیت های زبانی در ایران گرجی ها هستند. ایشان امروزه بیشتر ساکن شهرستان فریدون شهر در استان اصفحان هستند.

زبان : فارسی

tarikh/(865).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 682

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

گستهم و بستهام

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 36 کیلوبایت

توضیحات :

گستهم و بستهام دو پهلوان حماسی ایران زمین که فردوسی در خلق شاهنامه از آنها استفاده کرده است.

زبان : فارسی

tarikh/(866).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 683

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

گزاری بر تاریخ ارگ بم

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 51 کیلوبایت

توضیحات :

تاریخچه شهر بم و ارگ بم

زبان : فارسی

tarikh/(867).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 684

نوع فایل : PDF

نویسنده : سید ابوالحسن محدث رضوی

آیت الله میرزا مهدی اصفهانی

تعداد صفحات : 10

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 97 کیلوبایت

توضیحات :

گذری بر زندگانی و آثار مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی

زبان : فارسی

tarikh/(868).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 700

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه حافظ شیرازی

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 54 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه حافظ شیرازی

زبان : فارسی

tarikh/(870).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 701

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

ظهور دولت هخامنشی در ایران

تعداد صفحات : 11

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 87 کیلوبایت

توضیحات :

تاریخچه ظهور دولت هخامنشی در ایران

زبان : فارسی

tarikh/(871).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 702

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

تاریخچه حبقوق

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 172 کیلوبایت

توضیحات :

تاریخچه حرم مطهر حضرت حبوق نبی در شهر تویسرکان

زبان : فارسی

tarikh/(869).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 703

نوع فایل : ZIP

نویسنده : امیر حسین خنجی

شاهنشاهی هخامنشی از ابتدا تا نابودی

تعداد صفحات : 164

ناشر : www.irantarikh.com

حجم کتاب : 1.5 مگابایت

توضیحات :

تاریخچه حکومت شاهنشاهی هخامنشی از شکل گیری تا براندازی (در یک فایل ZIP و 8 عدد فایل با فرمت PDF)

زبان : فارسی

tarikh/(873).zip

 

 

 

 

     

کد کتاب : 704

نوع فایل : PDF

نویسنده : دکتر جهانگیر مظهری

هخامنشیان کاشف قاره آمریکا!!

تعداد صفحات : 7

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 79 کیلوبایت

توضیحات :

هخامنشیان کاشف قاره آمریکا!!

زبان : فارسی

tarikh/(874).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 705

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

تاریخچه هنر حکاکی

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 101 کیلوبایت

توضیحات :

تاریخچه حکاکی در ایران بصورت مختصر

زبان : فارسی

tarikh/(876).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 706

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه شیخ بهائی

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 58 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه بهاء الدین محمد بن عزالدین حسین بن عبدالصمد بن شمس الدین محمد بن حسن بن محمد بن صالح حارثی همدانی عاملی جبعی (جباعی) معروف به شیخ بهائی

زبان : فارسی

tarikh/(878).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 707

نوع فایل : PDF

نویسنده : عباس اقبال آشتیانی

پیامدهای حمله مغول به ایران

تعداد صفحات : 14

ناشر : انتشارات امیر کبیر

حجم کتاب : 141 کیلوبایت

توضیحات :

قسمتی از کتاب تاریخ مغول نوشته عباس اقبال آشتیانی – 1379 – ص 108

زبان : فارسی

tarikh/(879).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 708

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه هانس کریستین آندرسن

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 61 کیلوبایت

توضیحات :

هانس کریستین آندرسن نویسنده مشهور داستانهای کودکان و نوجوانان خالق قصه های چون جوجه اردک زشت و دختر کبریت فروش

زبان : فارسی

tarikh/(880).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 709

نوع فایل : PDF

نویسنده : حسین فیض الهی

هخامنشیان یا سلسله سگ پروردگان

تعداد صفحات : 7

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 73 کیلوبایت

توضیحات :

بررسی وضعیت نوع سلسله هخامنشیان

زبان : فارسی

tarikh/(872).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 710

نوع فایل : PDF

نویسنده : قاسم آخته

هخامنشیان و تساهل دینی

تعداد صفحات : 5

ناشر : روزنامه شرق

حجم کتاب : 72 کیلوبایت

توضیحات :

بررسی آداب و آیین و نوع دینی که هخامنشیان از آن پیروی می کردند

زبان : فارسی

tarikh/(875).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 711

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

تاریخچه نامها هامان، اومان، هومن، هومان

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 69 کیلوبایت

توضیحات :

نامی توراتی / اوستایی است که در شاهنامه نیز آمده است. هئو – هو، همسنگ است با خوب و نیکو، هامان (هئومان یعنی نیکو منش یا پسر هوم=تاک…..

زبان : فارسی

tarikh/(877).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 712

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

درباره هانس کریستین آندرسن چه میدانید؟

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 64 کیلوبایت

توضیحات :

درباره هانس کریستین آندرسن چه میدانید؟

زبان : فارسی

tarikh/(881).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 713

نوع فایل : PDF

نویسنده : حسن عباسی

بیوگرافی کوتاه از حسن عباسی

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 30 کیلوبایت

توضیحات :

بیوگرافی کوتاه از حسن عباسی ملقب به دکتر حسن عباسی

زبان : فارسی

tarikh/(882).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 714

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه هرودوت هالیکرناسوس

تعداد صفحات : 10

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 91 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه هرودوت هالیکرناسوس تاریخ نگار یونانی

زبان : فارسی

tarikh/(883).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 715

نوع فایل : PDF

نویسنده : ناصر مهاجر

کیفر زنان پیکارگر در دوران پهلوی اول

تعداد صفحات : 10

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 124 کیلوبایت

توضیحات :

کیفر زنان پیکارگر در دوران پهلوی اول

زبان : فارسی

tarikh/(884).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 716

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

تا می توانی اعدام کن!!

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 43 کیلوبایت

توضیحات :

دستور هیتلر به موسیلینی : تا می توانی اعدام کن

زبان : فارسی

tarikh/(885).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 717

نوع فایل : PDF

نویسنده : رابرت زاکون

وقایع شناسی تاریخی اینترنت

تعداد صفحات : 8

ناشر : عصر کامپیوتر

حجم کتاب : 220 کیلوبایت

توضیحات :

وقایع شناسی تاریخی اینترنت نوشته رابرت زاکون با ترجمه رهی موسوی عضو هیأت تحریریه ماهنامه عصر کامپیوتر

زبان : فارسی

tarikh/(886).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 718

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

مطالبی از گذشته

تعداد صفحات : 10

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 260 کیلوبایت

توضیحات :

گفته های حضرت ذوالقرنین یا کوروش بزرگ، اعلامیه حقوق بشر کورش بزرگ و مقایسه آن با اعلامیه های پیشین و ….

زبان : فارسی

tarikh/(887).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 719

نوع فایل : PDF

نویسنده : مروج الذهب

هجوم اعراب به ایران

تعداد صفحات : 5

ناشر : بنگاه ترجمه و نشر کتاب

حجم کتاب : 81 کیلوبایت

توضیحات :

هجوم اعراب به ایران

زبان : فارسی

tarikh/(888).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 720

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

هجوم بربر ها به ایران

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 46 کیلوبایت

توضیحات :

در پائیز سال 616 هجری قمری سپاهی مرکب از یکصد و پنجاه تا دویست هزار نفر جنگجوی مغول، با گذشتن از دره سفلای رود سیحون (سیر دریا) به سرزمین ایران حجوم آورد. در این یورش سپاهیان مغول تحت فرمان چنگیز خان یکی از مشهورترین فاتحان خونریز تاریخ بود.

زبان : فارسی

tarikh/(889).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 721

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه منوچهر همایون فر

تعداد صفحات : 4

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 146 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه منوچهر همایون فر

زبان : فارسی

tarikh/(890).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 722

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

هنر و معماری ایران در عصر داریوش بزرگ

تعداد صفحات : 2

ناشر : دانشنامه ایرانیکا

حجم کتاب : 50 کیلوبایت

توضیحات :

هنر و معماری ایران در عصر داریوش بزرگ

زبان : فارسی

tarikh/(891).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 723

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگی نامه اُ هنری

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 52 کیلوبایت

توضیحات :

زندگی نامه اُ هنری داستان نویس کوتاه آمریکایی

زبان : فارسی

tarikh/(892).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 724

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

هرمزان سردار سپاه ایران

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 44 کیلوبایت

توضیحات :

توضیحاتی کوتاه از هرمزان سردار سپاه ایران در زمان حکومت ساسانی در ایران

زبان : فارسی

tarikh/(893).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 755

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه حسین منزوی

تعداد صفحات : 12

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 192 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه حسین منزوی

زبان : فارسی

tarikh/(894).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 756

نوع فایل : PDF

نویسنده : امیر حسین خنجی

پیدایش ایران (1)

تعداد صفحات : 26

ناشر : www.irantarikh.com

حجم کتاب : 245 کیلوبایت

توضیحات :

بخش اول، پیدایش ایران، قوم ایرانی

زبان : فارسی

tarikh/(895).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 757

نوع فایل : PDF

نویسنده : امیر حسین خنجی

شاهنشاهی هخامنشی (1)

تعداد صفحات : 21

ناشر : www.irantarikh.com

حجم کتاب : 199 کیلوبایت

توضیحات :

بخش دوم:کورش بزرگ

زبان : فارسی

tarikh/(896).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 758

نوع فایل : PDF

نویسنده : ایوانف

انقلاب مشروطیت ایران

تعداد صفحات : 12

ناشر : انتشارات شبگیر

حجم کتاب : 294 کیلوبایت

توضیحات :

ایران در دوره جنگ جهانی اول ترجمه آذر تبریزی

زبان : فارسی

tarikh/(897).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 759

نوع فایل : PDF

نویسنده : دکتر رضا مرادی

ایران سرزمین همیشگی آریاییان

تعداد صفحات : 8

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 77 کیلوبایت

توضیحات :

پژوهشی در رد فرضیه مهاجرت آریاییان از شمال

زبان : فارسی

tarikh/(898).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 760

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

تاریخ ایران پیش از آریایی ها

تعداد صفحات : 126

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 2.35 مگابایت

توضیحات :

اقوام ساکن در ایران زمین قبل از آریاییان

زبان : فارسی

tarikh/(899).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 761

نوع فایل : PDF

نویسنده : منوچهر جمالی

رد پای اندیشه ی نیاکان ما از خاور تا باختر

تعداد صفحات : 11

ناشر : آناهید

حجم کتاب : 126 کیلوبایت

توضیحات :

سامان استوار اندیشه با فرهنگ ایران آغاز می شود. بی گمان این فرهنگ، پیشتاز و برانگیزنده ی کران بی کران اندیشه ها بوده، که راه انسان را برای دست یابی به آرمانهایش هموار ساخته است.

زبان : فارسی

tarikh/(900).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 762

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

ایران باستان در آیینه مورخان ارمنی

تعداد صفحات : 13

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 133 کیلوبایت

توضیحات :

ایران باستان در آیینه مورخان ارمنی

زبان : فارسی

tarikh/(901).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 763

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

ایرانیان باستان به گواهی تاریخ ملتی شاد بودند

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 30 کیلوبایت

توضیحات :

ایرانیان باستان به گواهی تاریخ ملتی شاد بودند

زبان : فارسی

tarikh/(902).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 764

نوع فایل : PDF

نویسنده : کاظم ودیعی

مقدمه بر جغرافیای انسانی ایران

تعداد صفحات : 31

ناشر : انتشارات دانشگاه تهران

حجم کتاب : 1.18 مگابایت

توضیحات :

چند طرح و نمودار و تصویر از اقوام و مساکن مناطق مختلف ایران

زبان : فارسی

tarikh/(903).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 765

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

ایرانیان و تورانیان

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 38 کیلوبایت

توضیحات :

توضیح مختصری درباره وضعیت روابط ایرانیان با تورانیان

زبان : فارسی

tarikh/(904).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 766

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه و آثار ایساگ باشویتس سینگر

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 69 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه و آثار ایساگ باشویتس سینگر

زبان : فارسی

tarikh/(905).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 767

نوع فایل : PDF

نویسنده : عبدالله شهبازی

راز گسترش تمدن اسلامی در اروپا

تعداد صفحات : 7

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 216 کیلوبایت

توضیحات :

آیا ”شمشیر عثمانی“ عامل اصلی گسترش اسلام در اروپا بود؟

زبان : فارسی

tarikh/(906).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 768

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

ایوان مداین

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 43 کیلوبایت

توضیحات :

تاریخچه قصر ایوان مداین مشهور ترین بنای ساخته شده توسط پادشاهی ساسانی

زبان : فارسی

tarikh/(907).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 769

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه آیزاک آسیموف

تعداد صفحات : 4

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 53 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه آیزاک آسیموف نویسنده برجسته امریکایی و یکی از بهترین و برجسته ترین نویسندگان داستانهای علمی – تخیلی

زبان : فارسی

tarikh/(908).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 790

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه دکتر سید جعفر شهیدی

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 43 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه دکتر سید جعفر شهیدی

زبان : فارسی

tarikh/(909).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 791

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه و آثار جلال آل احمد

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 2.41 مگابایت

توضیحات :

زندگینامه و آثار جلال آل احمد

زبان : فارسی

tarikh/(910).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 792

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

زندگینامه و آثار برخی از نویسندگان و هنرمندان

تعداد صفحات : 371

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 3.08 مگابایت

توضیحات :

زندگینامه و آثار برخی از نویسندگان و هنرمندان همچون جان چیور، جمال میرصادقی، جالینوس، زندگینامه جلال آل احمد، محمد رضا شفیعی کدکنی، جواد مفرد کهلان، محمد رضا کلهر، کمال الملک، کارل پوپر، جان کریستوفر، خواجه عبدالله انصاری، سیری در زندگی خواجه نظام الملک، خوان کارلوس، پیکاسو و اغاز سبک کوبیسم، محمود دولت آبادی، یکاترینا ماکسیمووا، منوچهر احترامی، ماریا اوانزا، میرزا آقا عسگری، هوشنگ مرادی کرمانی، استاد مرتضی حنانه، خواجه نصیر الدین طوسی، شاه نعمت الله ولی، نیما یوشیج، محمد تقی بهار، فروغ فرخزاد، پروین اعتصامی، محمد زکریای رازی، رومن گاری، صائب تبریزی، وارتان سالاخانیان، سنایی، هوشنگ سیحون (مرد بناهای ماندگار)، شاه گسار، شمس تبریزی، ایروین شاو، شکسپیر، شیبانی، شیخ بهایی، شیخ طوسی، الن سوکال، شیخ شهاب الدین سهره وردی، توماس مازاریک، وصال، صادق چوبک، ویل دورانت، ویلیام اسلی تور، ویرجینیا وولف، میرزا رحیم یغما، یاسوناری کاواباتا، دکتر زهرا خانلری، زرین کوب، چخوف، دو موپاسان و …

زبان : فارسی

tarikh/(911).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 795

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

جنگ ایران و عراق

تعداد صفحات : 21

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 277 کیلوبایت

توضیحات :

نگاهی کوتاه به برخی از خاطرات و عملیات های 8 سال دفاع مقدس

زبان : فارسی

tarikh/(914).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 793

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

تاریخچه ژاندارمری ایران

تعداد صفحات : 14

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 120 کیلوبایت

توضیحات :

تاریخچه ژاندارمری ایران

زبان : فارسی

tarikh/(912).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 794

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

نگاهی به جنگهای بزرگ تاریخ

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 46 کیلوبایت

توضیحات :

نگاهی کوتاه به چند نمونه از جنگهای بزرگ تاریخ

زبان : فارسی

tarikh/(913).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 796

نوع فایل : PDF

نویسنده : علیرضا عطاران

نبرد ذوقار در زمان اواخر دوران ساسانی

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 58 کیلوبایت

توضیحات :

جنگ معروف میان ایرانیان و اعراب در زمان انقراض حکومت ساسانی و ورود اسلام به ایران

زبان : فارسی

tarikh/(915).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 797

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

جنگهای ایران و یونان

تعداد صفحات : 8

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 153 کیلوبایت

توضیحات :

یکی از حوادث بزرگ تاریخ همانا کشاکشها و جنگهایی است که در زمان باستان در میانه پادشاهان جهانگشای هخامنشی با شهرهای یونان روی داده است

زبان : فارسی

tarikh/(916).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 798

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

جشن لوسیای مقدس

تعداد صفحات : 14

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 636 کیلوبایت

توضیحات :

جشنی که در روز 13 دسامبر در سوئد برگزار می شود.

زبان : فارسی

tarikh/(917).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 799

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

جبهه دوم

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 64 کیلوبایت

توضیحات :

سحرگاه ششم ژوئن 1944 بزرگترین حمله در تاریخ نظامی جهان از دریا به خشکی به فرماندهی ژنرال آمریکایی دوایت ایزنهاور شروع شد.

زبان : فارسی

tarikh/(918).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 800

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

جنبش شعوبیه

تعداد صفحات : 15

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 145 کیلوبایت

توضیحات :

شروع شکلگیری جنبش شعوبیه و اقدامات آنان بر ضد اعراب

زبان : فارسی

tarikh/(919).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 801

نوع فایل : PDF

نویسنده : امیر حسین خنجی

جنبشهای ضدفئودالی ایرانیان دراوائل خلافت عباسی

تعداد صفحات : 52

ناشر : www.irantarikh.com

حجم کتاب : 359 کیلوبایت

توضیحات :

جنبشهای ضدفئودالی ایرانیان دراوائل خلافت عباسی (استادسیس، سپیدجامگان، حمزۀ آذرک)

زبان : فارسی

tarikh/(920).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 802

نوع فایل : PDF

نویسنده : عبدالله شهبازی

تاریخ بهائی گری در ایران

تعداد صفحات : 67

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 779 کیلوبایت

توضیحات :

تاریخ بهائی گری در ایران

زبان : فارسی

tarikh/(921).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 803

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

علل تجاوز به میراث تاریخی خلیج فارس

تعداد صفحات : 92

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 601 کیلوبایت

توضیحات :

برخی معتقد هستند که تغییر نام خلیج فارس ریشه روانی دارد بنظر آنها اعراب 500 سال فاقد یک هویت مستقل و قومی بودند و تحت سلطه عثمانی و یا سلطه و حقارت و توسری خوری استعمارگران انگلیسی و فرانسوی قرار داشتند، با پایان گرفتن جنگ جهانی و استقلال این کشورها، اعراب با یک حقارت دیگر روبرو گردیدند و آن شکل گیری دولت یهود در کنار آنها بود بعضی کشورهای عربی در بحران خاورمیانه برای سرپوش گذاشتن به شکست ها و حقارت های خود نام شاهراه بین المللی خلیج فارس را نیز بطور یکجانبه مورد تهاجم قرار دادند این امر ابتدا بصورت حذف نام فارس از خلیج فارس آغاز شد و سپس در نتیجه سکوت و عدم اعتراض ایرانیان کم کم به خلیج عربی تغییر یافت….

زبان : فارسی

tarikh/(923).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 804

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

خرد ورزی جمعی مردم ایران

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 51 کیلوبایت

توضیحات :

ملت ایران در طول تاریخ در برابر بحرانهای ناشی از نظامهای سلطه به دو صورت واکنش نشان داده اند و آن قهر آمیز و غیر قهر آمیز بوده

زبان : فارسی

tarikh/(922).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 868

نوع فایل : PDF

نویسنده : کمال الملک

زندگینامه کمال الملک

تعداد صفحات : 16

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 247 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه کمال الملک بزرگمرد هنر نگارگری در ایران معاصر

زبان : فارسی

tarikh/(924).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 869

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

تاریخ حکومت کمبوجیه

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 59 کیلوبایت

توضیحات :

کمبوجیه پسر کوروش بود و نام مادر او را هرودوت، کاسادان می نویسند. کتزیاس (یکی از تاریخ نگاران یونان باستان) نام مادر او را آمتیس نوشته است. می گویند که کوروش همسر خود را بسیار دوست داشت و از مرگ او بسیار ناراحت می شود، سپس دستور می دهد که مراسم سوگواری برپا کنند.

زبان : فارسی

tarikh/(925).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 870

نوع فایل : PDF

نویسنده : صفر قهرمانیان

خاطرات صفر خان

تعداد صفحات : 12

ناشر : نشر چشمه

حجم کتاب : 398 کیلوبایت

توضیحات :

سی و دو سال مقاومت در زندانهای شاه در گفتگو با علی اشرف درویشیان

زبان : فارسی

tarikh/(926).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 871

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

حفر کانال بوسیله مهندسان ایرانی

تعداد صفحات : 4

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 220 کیلوبایت

توضیحات :

ایجاد کانال سوئز، کانال خشایار شاه و چگونگی کشف آن

زبان : فارسی

tarikh/(927).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 872

نوع فایل : PDF

نویسنده : عبدالله شهبازی

کانون های استعماری، کودتای 1299 و صعود سلطنت پهلوی

تعداد صفحات : 34

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 485 کیلوبایت

توضیحات :

در یک فرصت کوتاه ارائه جامع نتایج پژوهش ده ساله خود را ممک ن نم ی دانم و لذا می کوشم به اجمال کانون های استعمار ی مؤثر در کودتا ی 1299 و حوادث پنج ساله پسین آن را، که به خلع قاجاریه و استقرار سلطنت پهلوی انجامید، معرفی کنم.

زبان : فارسی

tarikh/(928).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 873

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

کارتاژ و روم باستان

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 52 کیلوبایت

توضیحات :

نگاهی به سیر تاریخی مناسبات کارتاژ و روم باستان

زبان : فارسی

tarikh/(929).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 874

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

کاسی ها

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 32 کیلوبایت

توضیحات :

کاسی ها در حدود هزاره سوم پیش از میلاد و پیش از آن از را ه قفقاز وارد فلات ایران شدند، ار نواحی آذربایجان و طالش عبور کردند و سپس در غرب و جنوب غربی دریای خزر اسکان نمودند و به تدریج به نواحی استان قزوین و همدان آمدند…

زبان : فارسی

tarikh/(930).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 875

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

خاستگاه اشکانیان

تعداد صفحات : 4

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 69 کیلوبایت

توضیحات :

خاستگاه اشکانیان

زبان : فارسی

tarikh/(931).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 876

نوع فایل : ZIP

نویسنده : نا مشخص

درباره شاهنشاهی هخامنشی

تعداد صفحات : 83

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 786 کیلوبایت

توضیحات :

یک فایل زیپ شده شامل کتابهای: کتیبه داریوش بزرگ در بیستون، کتیبه های شاهان هخامنشی، از منشور كوروش بزرگ در سال ۵۳۹ پيش از ميلاد تا ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ سالگرد اعلاميه ي حقوق بشر، متن منشور حقوق بشر اعلام شده بوسیله کورش کبیر، گزیده ای از کتاب منشور کورش هخامنشی گزارش دکتر رضا مرادی غیاث آبادی، کتیبه بیستون (کتیبه داریوش)، کتیبه های هخامنشی، متن منشور حقوق بشر اعلام شده بوسیله کورش کبیر، نگاهی گذرا به تخت جمشید و …..

زبان : فارسی

tarikh/(932).zip

 

 

 

 

     

کد کتاب : 877

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

کتیبه بیستون

تعداد صفحات : 12

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 106 کیلوبایت

توضیحات :

هر آنچه که درباره تاریخچه کتیبه بیستون میخواهید در این کتاب یافت می شود.

زبان : فارسی

tarikh/(933).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 878

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

کتیبه آناهیتا

تعداد صفحات : 15

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 158 کیلوبایت

توضیحات :

جامعه ایلام باستان که پینکاری خدای خدایان در آن اندرزهایی را به آناهیتا الهه آبهای روان می دهد. پینکاری در اینجا بیشتر شخصیت خدایی بیکاره را دارد و چنان که از متن موجود پیداست آناهیتا نیز از لحاظ سلسله مراتبی ملزم به رعایت نصایح او نمی باشد.

زبان : فارسی

tarikh/(934).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 879

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

کتاب سوزان – دانشمند کُشان

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 92 کیلوبایت

توضیحات :

نامه تنسر درباره اسکندر

زبان : فارسی

tarikh/(935).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 880

نوع فایل : PDF

نویسنده : هادی ویسی

پرژه 100 ساله ایران زدایی

تعداد صفحات : 6

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 101 کیلوبایت

توضیحات :

پرژه 100 ساله ایران زدایی در منطقه خلیج فارس

زبان : فارسی

tarikh/(936).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 881

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

خلیج همیشه فارس

تعداد صفحات : 27

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 207 کیلوبایت

توضیحات :

مطالبی چند درباره اقدامات اعراب برای تغییر نام خلیج فارس و خلاصه ای از کتاب خلیج فارس نامی کهن تر از تاریخ

زبان : فارسی

tarikh/(937).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 882

نوع فایل : PDF

نویسنده : دکتر خانک عشقی صنعتی

دانش و آغاز نهادهای دانشی در ایران باستان

تعداد صفحات : 20

ناشر : ایران زمین

حجم کتاب : 93 کیلوبایت

توضیحات :

مطالبی چند درباره شکلگیری دانش و آغاز نهادهای دانشی در ایران باستان

زبان : فارسی

tarikh/(938).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 883

نوع فایل : PDF

نویسنده : عبدالله شهبازی

خانواده چرچیل

تعداد صفحات : 17

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 317 کیلوبایت

توضیحات :

سيماي خانوادگي خاندان چرچيل

زبان : فارسی

tarikh/(939).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 884

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

چرخه ی باستانی زبان های ایرانی

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 62 کیلوبایت

توضیحات :

انواع زبانهای رایج در ایران باستان

زبان : فارسی

tarikh/(940).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 885

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

پیک و چاپار

تعداد صفحات : 7

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 92 کیلوبایت

توضیحات :

نگاهی به تاریخچه خبررسانی در ایران

زبان : فارسی

tarikh/(941).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 886

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

خط بعد از اسلام در ایران

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 46 کیلوبایت

توضیحات :

با آمدن اسلام به ایران و گسلیدن فرهنگ بعد از اسلام ایران از قبل از اسلام، مبحث خط نیز به دو قسمت می شود قسمتی از آن مربوط به خطوط ماقبل اسلام در ایران و قسمت دیگر مربوط به خط بعد از اسلام است.

زبان : فارسی

tarikh/(942).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 887

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

خط فارسی

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 56 کیلوبایت

توضیحات :

توضیحاتی مختصر درباره پیدایش خط فارسی

زبان : فارسی

tarikh/(943).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 888

نوع فایل : PDF

نویسنده : سانتا کروز

تاریخچه خط فارسی

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 59 کیلوبایت

توضیحات :

تاریخچه خط فارسی به طور مختصر

زبان : فارسی

tarikh/(944).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 889

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

خط و زبان ایران پیش از اسلام

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 62 کیلوبایت

توضیحات :

خط و زبان ایران پیش از اسلام

زبان : فارسی

tarikh/(945).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 890

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

خط و زبان سغدی

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 46 کیلوبایت

توضیحات :

تاریخچه خط سغدی در ایران باستان

زبان : فارسی

tarikh/(946).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 891

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

کورش کبیر

تعداد صفحات : 14

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 161 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه کورش کبیر و طریقه به حکومت رسیدن آن

زبان : فارسی

tarikh/(947).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 892

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

کورش کبیر و پان ترکیسم

تعداد صفحات : 16

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 153 کیلوبایت

توضیحات :

فردی بنام آیتان تبریزلی در نوشتاری به نام ((چشم ها را باید شت، جور دیگر باید دید!)) که رجزنامه ای است از قماش یاوه گویی های رایج در میان نژاد پرستان پان تر کیست، او به خیال خود کوشیده تا جنایت های کورش را برملا سازد اما در باطن فقط به تبلیغ عقاید نژاد پرستانه ی پان ترکیستی خود پرداخته است….(با هم این ماجرا را در این کتاب می خوانیم)

زبان : فارسی

tarikh/(948).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 893

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

مبانی تاریخی ملت ایران

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 58 کیلوبایت

توضیحات :

توضیحاتی مختصر درباره مبانی تاریخی ملت ایران

زبان : فارسی

tarikh/(949).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 894

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

مادها و پارسها

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 44 کیلوبایت

توضیحات :

مطالبی مختصر درباره موجودیت مادها و پارسها در ایران

زبان : فارسی

tarikh/(950).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 895

نوع فایل : PDF

نویسنده : ناصر پورپیرار

مافیای تاریخ ایران نگاری

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 52 کیلوبایت

توضیحات :

آن چه در پی می آید، طرحی است مقدماتی برای پاسخ به دو اثر مکتوبی به فاصله ای اندک از یکدیگر

زبان : فارسی

tarikh/(951).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 896

نوع فایل : ZIP

نویسنده : نا مشخص

خلاصه بعضی از آداب و سنن ایرانیان باستان

تعداد صفحات : 54

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 352 کیلوبایت

توضیحات :

یک کتاب با پسوند زیپ شامل دو فایل PDF با موضوعات آداب و سنن حمامها در ایران و جشنهای ایرانیان

زبان : فارسی

tarikh/(952).zip

 

 

 

 

     

کد کتاب : 897

نوع فایل : PDF

نویسنده : کانون زرتشتیان

مراسم و آیین های زرتشتی

تعداد صفحات : 15

ناشر : www.webzc.com

حجم کتاب : 147 کیلوبایت

توضیحات :

مراسم و آیین های زرتشتی

زبان : فارسی

tarikh/(953).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 908

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

مرد گیران

تعداد صفحات : 8

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 138 کیلوبایت

توضیحات :

جشن بهاری زنان

زبان : فارسی

tarikh/(954).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 909

نوع فایل : ZIP

نویسنده : دکتر عباس احمدی

یزد گرد آخرین شهریار نگون بخت ساسانی از شاهنامه فردوسی

تعداد صفحات : 59

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 1.86 مگابایت

توضیحات :

یزد گرد آخرین شهریار نگون بخت ساسانی از شاهنامه فردوسی (1) تا (12) شامل 12 فایل PDF در یک فایل زیپ

زبان : فارسی

tarikh/(955).zip

 

 

 

 

     

کد کتاب : 910

نوع فایل : PDF

نویسنده : عزیز طالعی

حدود و ثغور مرزهای آذربایجان در دوران باستان

تعداد صفحات : 6

ناشر : گروه تاریخ دانشگاه ارومیه

حجم کتاب : 65 کیلوبایت

توضیحات :

حدود و ثغور مرزهای آذربایجان در دوران باستان

زبان : فارسی

tarikh/(956).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 911

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

معضل قومی و ملی در ایران

تعداد صفحات : 21

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 164 کیلوبایت

توضیحات :

این کتاب در پاسخ به ادعاهای بی بنیان و توهین آمیز و ضد ایرانی آقای هوشنگ کاظمی اربط نوشته شده است.

زبان : فارسی

tarikh/(957).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 912

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

محکم تر از سراب

تعداد صفحات : 110

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 654 کیلوبایت

توضیحات :

نقدی بر آرای ناصر پورپیرار

زبان : فارسی

tarikh/(958).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 913

نوع فایل : PDF

نویسنده : علی میر فطروس

ملاحظاتی در تاریخ ایران

تعداد صفحات : 56

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 379 کیلوبایت

توضیحات :

ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل عقب ماندگی های جامعه ایران

زبان : فارسی

tarikh/(959).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 914

نوع فایل : PDF

نویسنده : موریس بلانشور

آنچه او به ما آموخت

تعداد صفحات : 11

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 134 کیلوبایت

توضیحات :

آنچه او به ما آموخت نوشته موریس بلانشور و ترجمه انوشیروان گنجی پور درباره فلسفه امانوئل لویناس

زبان : فارسی

tarikh/(960).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 915

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

موزه های ملی ایران

تعداد صفحات : 8

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 197 کیلوبایت

توضیحات :

تاریخچه و توضیحاتی درباره انواع موزه های ملی ایران

زبان : فارسی

tarikh/(961).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 916

نوع فایل : PDF

نویسنده : شهید سید مرتضی آوینی

زندگینامه شهید سید مرتضی آوینی

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 79 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه شهید سید مرتضی آوینی

زبان : فارسی

tarikh/(962).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 917

نوع فایل : PDF

نویسنده : فریدون مشیری

برای او که در قله شهرت ایستاده است نگرانم

تعداد صفحات : 4

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 191 کیلوبایت

توضیحات :

برای او که در قله شهرت ایستاده است نگرانم

زبان : فارسی

tarikh/(963).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 918

نوع فایل : PDF

نویسنده : شهید دکتر مصطفی چمران

زندگینامه شهید دکتر مصطفی چمران

تعداد صفحات : 10

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 120 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه شهید دکتر مصطفی چمران

زبان : فارسی

tarikh/(964).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 919

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

موقعیت زندگی آریاییان در ایران

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 77 کیلوبایت

توضیحات :

موقعیت زندگی آریاییان در ایران

زبان : فارسی

tarikh/(965).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 920

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

پاسارگاد

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 242 کیلوبایت

توضیحات :

موارد مختصری درباره پاسارگاد

زبان : فارسی

tarikh/(966).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 921

نوع فایل : ZIP

نویسنده : امیر حسین خنجی

نقش تمدن ایران باستان

تعداد صفحات : 42

ناشر : www.irantarikh.com

حجم کتاب : 393 کیلوبایت

توضیحات :

نقش تمدین ایران باستان در خاورمیانه، ویژگی های فرهنگ ایرانی و نقش آن در تمدن سازی، تأثیر فرهنگ ایرانی در پرداختن عقاید دینی در خاورمیانه

زبان : فارسی

tarikh/(967).zip

 

 

 

 

     

کد کتاب : 922

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

نسب قاجاریه

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 28 کیلوبایت

توضیحات :

توضیحاتی مختصر درباره اصل و نسب قاجاریه

زبان : فارسی

tarikh/(969).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 923

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

جهانیان همه یک نارسایی هوشمند

تعداد صفحات : 5

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 45 کیلوبایت

توضیحات :

جهانیان همه یک نارسایی هوشمند

زبان : فارسی

tarikh/(968).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 924

نوع فایل : PDF

نویسنده : ناظم حکمت

یادنامه ناظم حکمت

تعداد صفحات : 8

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 199 کیلوبایت

توضیحات :

دو شعر از ناظم حکمت در زندان استانبول

زبان : فارسی

tarikh/(970).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 925

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

نگاهی به گذشته ها با کمک باستان شناسی

تعداد صفحات : 9

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 191 کیلوبایت

توضیحات :

نگاهی به گذشته ها با کمک باستان شناسی، مردم در 5000 سال پیش چگونه زندگی میکردند.

زبان : فارسی

tarikh/(971).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 926

نوع فایل : PDF

نویسنده : مزدک بامدادان

نژاد پرستی کور و کابوس فروپاشی ایران

تعداد صفحات : 7

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 78 کیلوبایت

توضیحات :

نژاد پرستی کور و کابوس فروپاشی ایران (سخنی با آذربایجانیها)

زبان : فارسی

tarikh/(972).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 927

نوع فایل : PDF

نویسنده : یدالله روبانی

نیما یوشیج کیست؟

تعداد صفحات : 10

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 103 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه نیما یوشیج

زبان : فارسی

tarikh/(973).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 938

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

نوروز و عید پاک

تعداد صفحات : 9

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 242 کیلوبایت

توضیحات :

این کتاب ترجمه و برداشتی است از منابع گوناگون سوئدی که ضمن اشارات علمی و تاریخی به پیدایش عید پاک، تلاش می کند تا ریشه های مشترک برخی از آداب و رسوم ملل از جمله نوروز و عید پاک را بازگو کند.

زبان : فارسی

tarikh/(974).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 939

نوع فایل : PDF

نویسنده : جان مالکوم

نوروز و قاجارها

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 42 کیلوبایت

توضیحات :

بخشی از باب بیست و پنجم کتاب تاریخ ایران نوشته جان مالکوم که به موضوع عید نوروز و طریقه برگزاری آن در عهد فتحعلی شاه قاجار اشاره میکند.

زبان : فارسی

tarikh/(975).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 940

نوع فایل : PDF

نویسنده : ملک الشعرای بعار

زندگینامه محمد تقی، ملک الشعرای بعار

تعداد صفحات : 9

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 180 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه محمد تقی، ملک الشعرای بعار

زبان : فارسی

tarikh/(976).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 941

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

استوره های ریاضی و نجوم

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 61 کیلوبایت

توضیحات :

استوره های ریاضی و نجوم

زبان : فارسی

tarikh/(977).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 942

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

ریشه ها و آموزه های پان ترکیسم

تعداد صفحات : 1

ناشر : وبلاگ از اسطوره تا واقعیت

حجم کتاب : 26 کیلوبایت

توضیحات :

ریشه ها و آموزه های پان ترکیسم

زبان : فارسی

tarikh/(980).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 943

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

چند مکان تاریخی در ایران باستان

تعداد صفحات : 4

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 60 کیلوبایت

توضیحات :

توضیحات مختصری درباره ی پارسه، پرسه پلیس، کاربرد بناهای تخت جمشید، صفه پارسه

زبان : فارسی

tarikh/(981).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 944

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

پایان فرمانروایی خسرو پرویز

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 36 کیلوبایت

توضیحات :

پایان فرمانروایی خسرو پرویز و دودمان ساسانی

زبان : فارسی

tarikh/(982).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 945

نوع فایل : PDF

نویسنده : امیر حسین خنجی

پیدایش ایران (1)،(2)،(3)

تعداد صفحات : 91

ناشر : www.irantarikh.com

حجم کتاب : 805 کیلوبایت

توضیحات :

شامل 3 فایل pdf و کتابهای پیدایش ایران (1): قوم ایرانی و پیدایش ایران (2): زرتشت و دینی ایرانی پیدایش ایران (3): تاریخ ماقبل ماد

زبان : فارسی

tarikh/(983).zip

 

 

 

 

     

کد کتاب : 946

نوع فایل : ZIP

نویسنده : منوچهر آرین

تقویم ایران باستان

تعداد صفحات : 12

ناشر : www.jamejamshid.com

حجم کتاب : 1.62 مگابایت

توضیحات :

تقویم ایران باستان

زبان : فارسی

tarikh/(978).zip

 

 

 

 

     

کد کتاب : 947

نوع فایل : ZIP

نویسنده : امیر حسین خنجی

پادشاهی یزدگرد

تعداد صفحات : 59

ناشر : www.irantarikh.com

حجم کتاب : 1.86 مگابایت

توضیحات :

آخرین شهریار نگون بخت ساسانی از شاهنامه فردوسی

زبان : فارسی

tarikh/(979).zip

 

 

 

 

     

کد کتاب : 948

نوع فایل : ZIP

نویسنده : ناصر پورپیرار

کورش کبیر و پورپیرار

تعداد صفحات : 96

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 723 کیلوبایت

توضیحات :

سه کتاب با فرمت PDF در یک فایل زیپ

زبان : فارسی

tarikh/(984).zip

 

 

 

 

     

کد کتاب : 949

نوع فایل : PDF

نویسنده : روژه گارودی

چرا مسلمانم؟!

تعداد صفحات : 7

ناشر : خندق

حجم کتاب : 1.95 مگابایت

توضیحات :

نوشته هایی از روژه گارودی در مجله خندق با موضوع (چرا مسلمانم؟!)

زبان : فارسی

tarikh/(985).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 950

نوع فایل : PDF

نویسنده : دان ناردو

رویدادهای مهم در تاریخ امپراتوری ایران

تعداد صفحات : 4

ناشر : انتشارات ققنوس

حجم کتاب : 51 کیلوبایت

توضیحات :

قسمتی از کتاب با ارزش امپراتوری ایران ترجمه مرتضی ثاقب فر

زبان : فارسی

tarikh/(986).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 951

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

نام روزها و ماه ها در فرهنگ ملل مغرب زمین

تعداد صفحات : 8

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 222 کیلوبایت

توضیحات :

نام روزها و ماه ها در فرهنگ ملل مغرب زمین

زبان : فارسی

tarikh/(987).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 952

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

شعری درباره عید مبارکی

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 37 کیلوبایت

توضیحات :

شعری درباره عید مبارکی

زبان : فارسی

tarikh/(988).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 953

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

تاریخچه شب یلدا

تعداد صفحات : 4

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 49 کیلوبایت

توضیحات :

تاریخچه شب یلدا

زبان : فارسی

tarikh/(989).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 954

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

درباره یلدا چه میدانید؟!

تعداد صفحات : 9

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 256 کیلوبایت

توضیحات :

درباره یلدا چه میدانید؟!

زبان : فارسی

tarikh/(990).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 955

نوع فایل : ZIP

نویسنده : رستم الحکماء

شمه ئی از داستان های زندگانی شاه سلطان حسین صفوی

تعداد صفحات : 244

ناشر : www.irantarikh.com

حجم کتاب : 2.02 مگابایت

توضیحات :

شمه ئی از داستان های زندگانی شاه سلطان حسین صفوی

زبان : فارسی

tarikh/(991).zip

 

 

 

 

     

کد کتاب : 956

نوع فایل : ZIP

نویسنده : امیر حسین خنجی

شاهنشاهی ساسانیان

تعداد صفحات : 200

ناشر : www.irantarikh.com

حجم کتاب : 1.85 مگابایت

توضیحات :

تاریخچه شاهنشاهی ساسانی

زبان : فارسی

tarikh/(992).zip

 

 

 

 

     

کد کتاب : 957

نوع فایل : PDF

نویسنده : محمد ابراهیمیان

زندگینامه محمد ابراهیمیان

تعداد صفحات : 12

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 648 کیلوبایت

توضیحات :

محمد ابراهیمیان فارغ التحصیل رشته روانشناسی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران است، سال های 46 تا 52 که اوج جنبش های دانشجویی، فرهنگی و هنری بود، او همزمان با تحصیل در دانشگاه در گروه های معترض دانشجویی شرکت فعال داشت و سپس به کار روزنامه نگاری حرفه ی مورد علاقه اش پرداخت.

زبان : فارسی

tarikh/(993).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 968

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

شخصیت های ماندگار

تعداد صفحات : 6

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 82 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه شخصیت های چون میرزا فتحعلی آخوندزاده، مفتاح الملک، جبار باغچه بان، میرزا یحیی دولت آبادی، حسین کوهی کرمانی، صدیقه دولت آبادی، میرزا یوسف اعتصام الملک، برسابه هوسپیان، محمد بهمن بیگی، فضل الله مهتمدی، حسین کاظم زاده ایرانشهر، ابراهیم بنی احمد، مهدی آذریزدی، محمد پروین گنابادی، عیسی صدیق، محمد باقر هوشیار، محمود جوادی پور، سید ابوالقاسم انجوی شیرازی، توران میرهادی، پروین دولت آبادی، مهرانگیز منوچهریان، بدرالملوک تکین، نورالهدی منگنه، یحیی مافی، معصومه سهراب و …

زبان : فارسی

tarikh/(994).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 969

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

درباره تاریخچه 13 نوروز چه میدانید؟!

تعداد صفحات : 10

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 221 کیلوبایت

توضیحات :

درباره تاریخچه 13 نوروز چه میدانید؟!

زبان : فارسی

tarikh/(995).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 970

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

تاریخچه شوش، اکباتان، پازادگاد، تخت جمشید، چغال زنبیل

تعداد صفحات : 3

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 55 کیلوبایت

توضیحات :

تاریخچه شوش، اکباتان، پازادگاد، تخت جمشید، چغال زنبیل

زبان : فارسی

tarikh/(996).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 971

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

سروده های نوروزی

تعداد صفحات : 16

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 356 کیلوبایت

توضیحات :

اشعاری که در این کتاب می آید، سروده هایی است درباره نوروز، از گذشته تا امروز، شعرایدیرین باسبک کهن و شعرای معاصر با شیوه ی سرایش نوین. موضوع اساسی این اشعار، ((نوروز)) و ((بهار)) است.

زبان : فارسی

tarikh/(997).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 972

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

تخت جمشید!

تعداد صفحات : 1

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 30 کیلوبایت

توضیحات :

توضیحات مختصری درباره تاریخچه تخت جمشید

زبان : فارسی

tarikh/(998).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 973

نوع فایل : PDF

نویسنده : ویل دورانت

تاریخ تمدن پارس

تعداد صفحات : 63

ناشر : www.irantarikh.com

حجم کتاب : 357 کیلوبایت

توضیحات :

تاریخ تمدن پارس نوشته ویل دورانت، کتاب نخست و فصل سیزدهم

زبان : فارسی

tarikh/(999).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 974

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

ولنتاین، وارث جشن اسفندگان

تعداد صفحات : 4

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 60 کیلوبایت

توضیحات :

ولنتاین، وارث جشن اسفندگان

زبان : فارسی

tarikh/(1000).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 975

نوع فایل : PDF

نویسنده : نا مشخص

ولنتاین روز جهانی عشاق

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 201 کیلوبایت

توضیحات :

آشنایی با تاریخچه روز جهانی عشاق و یا ولنتاین

زبان : فارسی

tarikh/(1001).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 976

نوع فایل : PDF

نویسنده : دکتر عباس احمدی

چرا در شب یلدا انار می خوریم؟!

تعداد صفحات : 4

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 154 کیلوبایت

توضیحات :

چرا در شب یلدا انار می خوریم؟!

زبان : فارسی

tarikh/(1002).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 977

نوع فایل : PDF

نویسنده : محمد علی جمالزاده

زندگینامه محمد علی جمالزاده

تعداد صفحات : 2

ناشر : آی آر پی دی اف

حجم کتاب : 49 کیلوبایت

توضیحات :

زندگینامه محمد علی جمالزاده

زبان : فارسی

tarikh/(1003).pdf

 

 

 

 

     

کد کتاب : 978

نوع فایل : PDF

نویسنده : علامه مجلسی

چرا عثمان را ذوالنورین می گفتند؟!

تعداد صفحات : 2

ناشر : بحار الانوار

حجم کتاب : 33 کیلوبایت

توضیحات :

چرا عثمان را ذوالنورین می گفتند؟!

زبان : فارسی

tarikh/(1004).pdf

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تاریخ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.