فروشگاه اسناد
حراج!

ميزان رضايت مندي دانشجويان دختر از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسي مشهد

۲/۰۰۰تومان

فهرست مطالب

فصل اول- طرح تحقيق 1

1-1   مقدمه 2

2-1 بيان مساله 2

3-1 اهميت و ضرورت تحقيق 3

4-1 اهداف پژوهش 3

1-4-1 هدف كلي 3

2-4-1 اهداف ويژه 3

5-1 فرضيات تحقيق 4

6-1 سوال پژوهشي 5

7-1 محدوديت هاي تحقيق 7

1-7-1 قابل كنترل 7

2-7-1 خارج از كنترل 7

8-1 واژه ها و اصطلاحات تحقيق 7

فصل 2- پيشينه تحقيق 9

1-2 مقدمه: 10

2-2 پيشينه تحقيق 10

فصل 3- روش تحقيق 12

1-3 مقدمه 13

2-3 روش تحقيق 13

3-3 جامعه آماري 14

4-3 جمعيت نمونه «نمونه آماري» 14

5-3 متغيرهاي تحقيق 14

1-5-3 متغير وابسته: 14

2-5-3 متغير مداخله گر: 14

6-3 مطالعه مقدماتي 14

فصل چهارم- تجزيه و تحليل آماري 15

1-4 مقدمه 16

2-4 مشخصات آزمودنيها 16

3-4 توصيف سوالهاي اختصاصي پرسشنامه 19

1-4-4 آزمون فرضيه اول 24

2-4-4 آزمون فرضيه دوم 25

3-4-4 آزمون فرضيه سوم 25

4-4-4 آزمون فرضيه 4 26

5-4-4  آزمون فرضيه 5 26

6-4-4 آزمون فرضيه 6 27

7-4-4  آزمون فرضيه 7 27

8-4-4 آزمون فرضيه 8 28

9-4-4 آزمون فرضيه نهم 28

10-4-4 آزمون فرضيه دهم 29

11-4-4 آزمون فرضيه يازدهم 29

12-4-4 آزمون فرضيه دوازدهم 30

فصل 5- تجزيه و تحليل نتايج تحقيق 31

1-5 مقدمه: 32

2-5 بحث و نتيجه گيري 32

3-5 محدوديتهاي پژوهش 34

4-5 پيشنهادات 34

5-5 خلاصه تحقيق 35

منابع و مآخذ 37

توضیحات

سلامتي جسماني و داشتن وضعيت بدني مطلوب در زندگي بشر از اهميت خاصي برخوردار است و مي تواند به ساير ابعاد زندگي انسان اثر گذارد.

دانشجويان ما نسل فرداي جامعه هستند بنابراين بايد زمينه اي براي بهبود گسترش خلاقيت آنها فراهم كرد.

ازطرفي با توجه به نهش مهم زنان در صحنه هاي خانوادگي و اجتماعي داشتن سلامت كامل آنان از اهميت ويژه اي برخوردار است.

مسابقات ورزشي زمينه اي براي بروز استعدادهاي بالقوه، پركردن اوقات فراغت و به وجود آوردن ساعاتي خوش براي دانشجويان است.

بنابراين اگر مسئولين برگزاري مسابقات شرايطي را فراهم كنند كه اين مسابقات هرچه باشكوهتر برگزار گردد افراد به طور گسترده تري در صحنه مسابقات ظاهر مي شوند.

در اين پژوهش ميزان رضايتمندي دختران دانشجو از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسي را ارزيابي كرديم تا نقاط ضعف و قوت برگزاري مسابقات را مورد بررسي قرار دهيم و در آينده برنامه ريزي بهتري ارائه نمائيم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ميزان رضايت مندي دانشجويان دختر از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسي مشهد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *